• Drukuj
NUMER KONTA DO WPŁAT SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Biuro Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju (BZW LOK)
LIGA OBRONY KRAJU
KOŚCIUSZKI 71
90-432 ŁÓDŹ
73 1240 1095 1111 0010 1892 2573
w tytule wpłaty należy podać:
MOANA IMIĘ NAZWISKO